Máte dítě s epilepsií ?

Přijďte mezi nás

Slovo úvodem

Je mi velkou ctí, že jsem měla možnost založit spolek Purpleclub.

Dovolte mi, abych se úvodem představila: jmenuji se Hana Pospíšková, jsem zakladatelkou spolku a především jsem mámou jedenáctiletého syna Marka, který trpí nepravidelnými epileptickými záchvaty. I přes jeho onemocnění je zapojen do běžného života. Chodí pravidelně do školy, navštěvuje kroužky, sportuje, tak jako celá naše rodina. Má to ovšem jedno velké ALE: Stále musí být pod dohledem. Postupem času zjišťuji, jak náročné je starat se o nemocné dítě, na druhou stranu chci ukázat, že i děti s touto nemocí  se mohou zapojit do běžného života a užívat si svého dětství.

Proto vznikla moje myšlenka, která byla podpořena lékaři - specialisty neurologického oddělení Fakultní dětské nemocnice Brno o  založení spolku. Našim cíle je  šíření osvěty a chuti získávat a dále předávat cenné informace z oblastí medicínské, edukační či sociální.

Činnost spolku řídí

Ing. Hana Pospíšková 
zakladatelka
předsedkyně spolku

MUDr. Ondřej Horák 
Primář kliniky dětské neurologie FN Brno
člen spolku

Ing. Lucie Stroblíková 
místostarostka obce Moravany
člen spolku

Jsme tu pro vás 

Podpořte nás

Budeme velmi rádi, pokud nám pomůžete nastartovat naše aktivity vedoucí k většímu povědomí o epilepsii a finančně nás podpoříte.
Číslo účtu vedené u UniCredit Bank: 1477577004/2700.
Děkujeme za vaši důvěru.

Aktuality