Fial(k)ový běh

 

Fial(k)ový běh má podpořit jeden z cílů spolku Purpleclubu. z.s., spojit rodiny se zdravými i nemocnými dětmi, pomoci nemocným se začlenit do běžné společnosti.

 

Název je kombinací fialové barvy celosvětově používané na podporu léčby epilepsie a fialek, které v dubnu kvetou.

Pojďte si s námi zaběhnout krásnou přírodou v okolí Moravan. Na výběr máme 3 trasy dle náročnosti:

Závod vznikl za podpory obce Moravany spolu se sportovní komisí. 

 

Start a cíl, prezence a program

Start a cíl: Na návsi u Moravanské Rychty v Moravanech

Start dětského závodu na 841 metrů je v 10:00 hod.
Vyhlášení výsledků dětských závodů v 10:30 hod. 

Start závodů ostatních závodníků střední a delší trasy je v 11:00 hod.


Vyhlášení výsledků po doběhnutí všech závodníků - cca ve 12.00 hod.

Místo a čas prezence od 8:30 do 9:30 na místě startu.

U registrovaných závodníků on line na střední a delší trasu se dostavte nejpozdeji 20 minut před startem. 

Registrace:

Registrujte se NÍŽE v uvedeném formuláři. Ukončení registrace je 21. 4. 2023 v 15.00 hod.

Registrační poplatek platí pouze závodníci nad 18 let - registrovaní on-line symbolický poplatek ve výši 100,- Kč ve prospěch účtu spolku 1477577004/2700. Do zprávy pro příjemce napište své jméno a ročník narození.

Registrace na místě 150,- Kč v hotovosti.

Kontakt pro dotazy: info@purpleclub.cz

 

 

Děkujeme všem za účast v našem běhu pro lidi s epilepsií.

 

S velkou radostí a vděčností hlásíme, že naše nedávná akce přilákala 70 účastníků! Děkujeme vím za podporu a vášeň, kterou jste vložili do této události.

Díky vašemu zapojení a podpoře nám dáváte sílu pokračovat ve službách těm, kteří potřebují naši pomoc. Vaše odhodlání a solidarita nás naplňují radostí a motivací.

Zároveň chceme poděkovat obci Moravany, MAS Bobrava a společnosti Chaps za podporu, která nám umožnila uspořádat tuto událost.

 

Společně můžeme dělat věci, které mají skutečený význam. Pokračujeme v budování podpory a povědomí o epilepsii.