O nás

Je mi velkou ctí, že jsem měla možnost založit spolek Purpleclub.

Dovolte mi, abych se úvodem představila: jmenuji se Hana Pospíšková, jsem zakladatelkou spolku a především jsem mámou třináctiletého syna Marka, který trpí nepravidelnými epileptickými záchvaty. I přes jeho onemocnění je zapojen do běžného života. Chodí pravidelně do školy, navštěvuje kroužky, sportuje, tak jako celá naše rodina. Má to ovšem jedno velké ALE: Stále musí být pod dohledem. Postupem času zjišťuji, jak náročné je starat se o nemocné dítě, na druhou stranu chci ukázat, že i děti s touto nemocí  se mohou zapojit do běžného života a užívat si svého dětství.

 

Proto vznikla moje myšlenka, která byla podpořena lékaři - specialisty neurologického oddělení Fakultní dětské nemocnice Brno o  založení spolku. Našim cíle je  šíření osvěty a chuti získávat a dále předávat cenné informace z oblastí medicínské, edukační či sociální.

Mezi cíle našeho spolku patří: 

  • pořádání neformálních setkání dětí a mládeže s onemocněním epilepsie a jejich rodinných příslušníků,
  • podpora setkávání těchto dětí a mládeže s onemocněním epilepsie a jejích rodinných příslušníků,
  • aktivní šíření povědomí o onemocnění epilepsie,
  • pořádání či podpora sportovních, pohybových a edukační aktivit pro děti a mládež s onemocněním epilepsie,
  • pořádání edukačních aktivit pro pedagogy, vychovatele, a vedoucí (popř. provozovatele) dětských a mládežnických sportovních oddílů a zájmových kroužků
  • rozvoj kolektivního cítění,
  • pořádání odborných přednášek, konzultací, zprostředkování poradenství;
  • podpora rodin, které mají děti s onemocněním epilepsie,
  • podpora jednotlivců a organizací, které s lidmi s diagnózou onemocnění epilepsie spolupracují.