Organizační struktura

Činnost spolku řídí: 

Ing. Hana Pospíšková - zakladatelka - předsedkyně spolku

MUDr. Ondřej Horák - primář Kliniky dětské neurologie FN Brno - člen spolku

Ing. Lucie Stroblíková - místostarostka obce Moravany - člen spolku

 

Ing. Hana Pospíšková 
zakladatelka
předsedkyně spolku

 

MUDr. Ondřej Horák 
Primář kliniky dětské neurologie FN Brno
člen spolku

 

Ing. Lucie Stroblíková 
místostarostka obce Moravany
člen spolku