Příměstský tábor 2023

Připravujeme příměstský tábor pro děti z Brna a okolí.

 

Podrobné informace : 

Příměstský tábor nejen pro děti s neurologickým onemocněním (vítány jsou všechny děti, kteří by s námi chtěli trávit čas)

téma: Putování vesmírem...

provázet budou studentky Pedagogické fakulty...

 

Termín: 28.8 - 31. 8. 2023 (pondělí – čtvrtek), Moravany u Brna, salonek na náměstí u Moravanské Rychty

cena 1.700,- Kč

 • je určen holkám a klukům od 6 do 18 let
 • po celou dobu tábora bude přítomen zdravotnický personál
 • zúčastnit se mohou i děti nebo mladiství nejenom s neurologickým onemocněním, ale i ostatní, kteří vlivem drobného handicapu se nemohou plně zapojit do aktivit zaměřených na výkon.
 • Snažíme se, aby si děti odnesly co nejvíce nových zkušeností, dovedností, příhod a zážitků. Během týdne si vyzkouší, jak šikovné mají ruce a jak bystré mají hlavy. Vždy se snažíme o přátelskou a tvůrčí atmosféru. Protože k létu patří i sluníčko a pohyb, tak se děti mohou těšit na spoustu her venku , případně na návštěvu zajímavých míst. V závislosti na počasí budeme chodit do lesa a na výlety
 • Příměstského tábora se mohou zúčastnit i sourozenci, případně kamarádi.

Podmínky účasti dítěte:

 • dítě musí navštěvovat běžnou školu a být po mentální / intelektové stránce v pořádku.
 • dítě musí zvládat běžnou sebeobsluhu, dítě musí zvládat drobné sportovní aktivity.
 • nepřijímáme děti s mentálním handicapem a děti s psychiatrickými potížemi
 • dítě s epilepsií musí být kompenzované a mít u sebe případnou „první pomoc“ – (Diazempam, Bucolam)

Každý den se sejdeme v tělocvičně v Moravanech u Brna v době od 8:30 - 9.00 hod, kde máme své zázemí. Rodiče si mohou děti vyzvedávat v době od 15.30 - 16:00 hod.

Co s sebou:

Na tábor vybavte děti vhodným sportovním oblečením, obuví a náhradním oblečením. Drahé značkové oblečení nechte raději doma, aby nedošlo k jeho poškození. Pokud dítě bude mít mobilní telefon či jiné zařízení, organizátor nenese odpovědnost za jejich případné odcizení nebo poškození. Na výlety dejte dětem vhodnou obuv a oblečení dle počasí, batůžek, pití, mlsku, nedávejte dětem větší částky peněz – doporučujeme kapesné ve výši 100,-Kč.

S sebou do batohu:

 • láhev s pitím
 • dopolední a odpolední svačinu (oběd a drobné svačinky budou zajištěny , jsou v ceně tábora)
 • pláštěnku
 • šalinkartu, popřípadě lístek na MHD

Platba:

700 Kč = zálohu na tábor zašlete na účet 1477577004/2700 po registraci dítěte, uveďte jméno dítěte 

1.000,- Kč = doplatek nejpozději týden před konáním tábora (po obdržení emailu s informacemi k táboru, který Vám přijde).

 

Odesláním přihlášky rodiče souhlasí s  vytvořením foto, video a zvukových záznamů na LT. Rodiče souhlasí s případným zveřejněním záznamů za účelem propagace LT. Rodiče souhlasí s využitím osobních údajů v rámci LT.

Pořadatelé příměstského tábora budou s důvěrnými informacemi zacházet v souladu s příslušnými právními předpisy.

Účastník tábora je povinen řídit se pokyny vedoucích. Nedodržování pokynů vedoucích, nadměrná neukázněnost dítěte a podezření, že by dítě mohlo být nakaženo infekční chorobou a ohrožovat tak ostatní děti, může být důvodem vyloučení z účasti na táboře bez nároku na vrácení platby.