Fialkový běh 2024

Fialkový běh 2024

 

S velkou radostí a vděčností hlásíme, že letošní akce přilákala přes 30 závodníků. Děkujeme vám za podporu a vášeň, kterou jste vložili do této události.Díky vašemu zapojení a podpoře nám dáváte sílu pokračovat ve službách těm, kteří potřebují naši pomoc. Vaše odhodlání a solidarita nás naplňují radostí a motivací. Společně můžeme dělat věci, které mají skutečený význam. Pokračujeme v budování podpory a povědomí o epilepsii.

 

Zároveň chceme poděkovat obci Moravany, sportovnímu klubu Troopers za podporu a firmě SANDOZ která nám umožnila uspořádat tuto událost.

 

Společně šíříme radost a osvětu. 

Zdravíme všechny příznivce neziskové organizace, která se věnuje osvětě a podpoře lidí postižených neurologickým onemocněním - epilepsií. Je nám velkou ctí pořádat opět po úspěšním loňském roce II. ročník Fial(k)ového běhu.

Tento běh není pouze o fyzické aktivitě, ale především o spojení sil a snahy šířit povědomí o této nemoci mezi nemocnými pacienty a zdravími jedinci. Vaše účast není jen o sportu, ale o podpoře a solidaritě. Fial(k)ový běh má podpořit jeden z cílů spolku Purpleclubu. z.s. - spojit rodiny se zdravými i nemocnými dětmi, pomoci nemocným se začlenit do běžné společnosti. Název je kombinací fialové barvy celosvětově používané na podporu léčby epilepsie a fialek, které v dubnu kvetou.

Pojďte si s námi zaběhnout krásnou přírodou v okolí Moravan. Na výběr máme 3 trasy dle náročnosti:

START A CÍL, PREZENCE A PROGRAM

Start a cíl: Na návsi u Moravanské Rychty v Moravanech

Start dětského závodu na 841 metrů je v 9:45 hod.
Vyhlášení výsledků dětských závodů v 10:15 hod. 

Start závodů ostatních závodníků střední a delší trasy je v 11:00 hod.

Vyhlášení výsledků po doběhnutí všech závodníků - cca ve 12.00 hod.

Místo a čas prezence od 8:30 do 10:30 (dle kategorie) na místě startu.

U registrovaných závodníků on line na střední a delší trasu se dostavte nejpozdeji 20 minut před startem. 

REGISTRACE:

Registrujte se NÍŽE v uvedeném formuláři. Ukončení registrace je 18. 4. 2024 v 15.00 hod.

Registrační poplatek platí pouze závodníci nad 18 let - registrovaní on-line symbolický poplatek ve výši 100,- Kč ve prospěch účtu spolku 1477577004/2700. Do zprávy pro příjemce napište své jméno a ročník narození.

Registrace na místě 150,- Kč v hotovosti.

Kontakt pro dotazy: info@purpleclub.cz 

Přihlašovací formulář níže 

Tým Purpleclub