Žádost o členství

Abychom pro vás mohli pořádat více aktivit, staňte se našim členem a vyplňte nám „ Žádost o členství“ v níže uvedeném formuláři. 

Tato přihláška slouží pouze pro nové členy. Pokud byste nás chtěli finančně podpořit, členský příspěvek zašlete ve prospěch konta č. 1477577004/2700. Do poznámky pro příjemce uveďte vaše jméno. Velmi děkujeme. 

 

 

 

Odesláním formuláře souhlasím se zněním stanov a po potvrzení se stávám členem spolku Purpleclub,z.s.

Souhlas se zpracováním osobních údajů: odesláním formuláře dávám tímto souhlas se zpracováním osobních údajů (jméno, příjmení, tituly, kontaktnínadresa, emailový kontakt) a jejich uvedením na webových stránkách spolku PurpleClub, z.s. pro účely evidence ankomunikace mezi členy uvedeného spolku.nMám právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezenínzpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i přenositelnost osobních údajů, které podléhá nařízenínEvropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochranně fyzických osob v souvislosti senzpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. GDPR), a dalšímnplatným právním předpisům.